Dámy a pánové!

 

ASN Expert Group, Ruská komora stavebních expertů a Komora soudních znalců ČR,
za podpory Federace evropských znaleckých asociací EuroExpert zvou na

17. každoroční mezinárodní konferenci

STAVEBNICTVÍ a NEMOVITOSTI: EXPERTÍZA a OCEŇOVÁNÍ
a
MEZINÁRODNí SYMPOZIUM

 

které se budou konat
28–30 listopadu 2019
v Praze

 

O konferenci

Konference se koná každoročně od roku 2003 v Praze a dnes je na světě jedinou pravidelnou mezinárodní konferencí týkající se otázek stavební a soudně-stavební expertízy. Za roky konání konference se této konference zúčastnili zástupci z více než 50 zemí, z nichž převážná část účastníků se pravidelně účastní.

 

Hlavní témata 16. mezinárodní konference – Aktuální problémy oceňování.

 

Konference se zúčastní experti z oblasti stavebnictví, vedoucí představitelé znaleckých organizací, advokáti, právníci, soudci,
mezinárodní arbitři a mediátoři, specialisté v oboru alternativních způsobů řešení sporů ve stavebnictví.

Hlavní  témata  konference

  1. Stavební expertíza a oceňovaní – nejlepší světové zkušenosti a standardy. Nové metody vypracování stavebních znaleckých posudků.

  2. Mezinárodní a národní standardy činnosti znalců. Stavební znalecké posudky – praxe, procedury a problémy. Odměna znalců.

  3. Úkoly znalců z hlediska určení objemu, ceny, kvality a termínu plnění projektových a stavebních prací.
    Znalecké zkoumání ve stavebnictví, včetně havárií.

  4. Znalecký posudek jako meritorní nástroj pro efektivní vyřešení sporů ve stavebnictví. Funkce znalce v různých procesech řešení sporů – jednání, mediace, arbitráž, soud. Nové možnosti pro znalce v rámci alternativních procedur řešení sporů (ADR). Znalec jako arbitr ve stavebních sporech.

  5. Legislativní regulace znalecké činnosti – stávající a budoucí. Mezinárodní a národní rejstříky soudních znalců, návrh na vytvoření jednotného mezinárodního rejstříku soudních znalců v EU.

  6. Profesní asociace stavebních a soudních znalců. Školení, zvýšení kvalifikace, certifikace a akreditace znalců a znaleckých organizaci.

Program Konference

28. listopadu 2019 (čtvrtek)

Zahájení konference, plenární zasedání, klíčové přednášky.

 

29. listopadu 2019 (pátek)

Mezinárodní Sympozium (udílení absolventského mezinárodního certifikátu), diskuze. Po ukončení – raut.

 

30. listopadu 2019 (sobota)

Diskuse u kulatého stolu v Drážďanách.

Jazyk konference a sympózia

anglický, český, ruský

Pozvánka

Program
Konference

Účastnické poplatky za účast
na akcích konference a sympózia

Účast na Konferenci a Mezinárodním Sympóziu
s vydáním certifikátu
– 6500 Kč/os. (neplatí pro členy KSZ ČR).

 

Cena obsahuje účast na akcích, oběd, doprovodné materiály.

 

Cena neobsahuje náklady na dopravu, pojištění, ubytování v hotelu,

transfery a doplňkové služby.

 

Účast na kulatém stole 30.11.2019 – 2500 Kč/os.

 

O případné slevy žádejte Organizační výbor.

 

Registrací na konferenci autor závazně prohlašuje, že je majitelem autorských práv k zaslanému příspěvku na konferenci a uděluje práva formou nevýhradní licence pro tisk i jinou formu publikování díla.

Účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s  Zásadami ochrany osobních údajů umístěných na webových stránkách Konference.

Vyplněný registrační formulář odešlete s Vaší funkční elektronickou adresou. Po doručení formuláře Vaši registraci obratem zpracujeme. Na Vaši elektronickou adresu obdržíte tzv. výzvu k úhradě (obsahuje všechna nezbytná data a údaje k provedení platby). Dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná. Případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřídíme na místě.

Storno podmínky: Odhlášení z účasti na konferenci a vrácení účastnického poplatku je možné pouze

do 01.11.2019. Po tomto datu nemůže být poplatek vrácen. Můžete však za sebe poslat náhradníka,

což nám prosím oznamte.

Registrační formulář

Zasady ochrany
osobnich udaju

ОRGANIZÁTOŘI

Za podpory

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

Organizační a Vědecký výbor

Ing. Sergey Zakharov, CSc.

 

ASN Expert Group,
Senior Partner.

Spolupředseda Konference.

Ing. Jindřich
Kratěna, CSc.

 

Místopředseda Komory
soudních znalců ČR.

Spolupředseda Konference.

Ing. Vladimír
Vácha

 

Předseda Komory

soudních znalců ČR

Spolupředseda Konference.

Ing.  Melita Bestvina,
mr.sc., REV

 

Chorvatská Asociace soudních znalců a odhadců

Prezident.

Béatrice Deshayes

 

Evropský Institut Expertízy
a Znalců (Francie),

Spolupředseda Výkonného Výboru.

Ing. Sergey Dolzhnikov, MRICS

 

EXINCO GROUP, CEO.

Sergey
Fedorov

 

Ruská komora stavebních expertů

Výkonný ředitel.

Ing.
Lyubomir Gerdzhikov

 

Předseda představenstva
Komory rozhodčích a
soudních znalců Bulharska.

Ing. Miloslav Ilavsky, Ph.D.

 

Slovenská Komora Odhadců

Hodnoty Majetku a Znalců

Prezident.

Ing. Vladimír
Kulil, Ph.D.

 

VŠB-TU Ostrava,

Ústav oceňování majetku

při Ekonomické fakultě

Ředitel.

Ing.
Juraj Nagy, Ph.D.

 

Ústav stavební ekonomiky, s.r.o. (Bratislava)

Ředitel.

Doc. Ing.
Tamara Narezhnaya,
CSc.

 

Moskevská státní stavební univerzita.

Ing.
Petr Ort, Ph.D.

 

Bankovní institut vysoká škola (Praha-Brno).

JUDr.

Gennadij

pampukha

 

Prezident Evropské Arbitrážní Komory (Brusel)

Veselina

POPOVA

 

Bulharská Asociace expertizy, finančně-ekonomických a technických analýz «SEFITA», Předseda představenstva.

Ing. Sanja
Radovic, M.Sc.

 

Ústav certifikovaných odhadců
Černé Hory

Prezident.

Paweł
Rybicki

 

Evropské středisko
forenzních iniciativ,
Předseda Představenstva.

Mgr., Dr. Gerhard Schuster

 

Sustain Consulting GmbH, Ředitel

Rakousko.

Eva
Seidlova

 

Komora soudních znalců ČR

Asistent.

Sergey
Stepanov

 

ASN Expert Group, Prezident.

Svetlana Tabakova, Ph.D.

 

Ruská společnost odhadců, Prezident.

Dr.
Zsolt Turán

 

Komora soudních znalců Maďarska

Znalec v oboru stavebnictví.

Místo konání

Adresa:
Thákurova 1, Praha 6, České vysoké učení technické v Praze,
budova „Masarykova kolej“

 

Doprava:
Metro linka „A“, stanice „Dejvická“ (5 minut pěšky od metra)

Organizační výbor:

přihlášení A informace

 

ASN Experts & Consultans s.r.o.  (IČ 2648614800)

Na Okraji 335/42, Veleslavín, 162 00 Praha 6,
Czech Republic

+420 776 817 278

Dr.  Sergey Zakharov

+420 776 817 278

 

Zájemci o účast na konferenci z KSZ ČR
se mohou přihlásit v sekretariátu KSZ ČR

 

283 882 159

774 550 965

© 2008-2019 ASN Experts & Consultans. All rights reserved.