Dámy a pánové!

 

ASN Expert Group, Ruská komora stavebních expertů a Komora soudních znalců ČR,
za podpory Federace evropských znaleckých asociací EuroExpert zvou na

14. každoroční mezinárodní konferenci

STAVEBNICTVÍ a NEMOVITOSTI: EXPERTÍZA a OCEŇOVÁNÍ
a
МЕZINÁRODNÍ SYMPOZIUM

Znalec jako arbitr ve stavebních sporech

 

který se budou konat
24.–25. listopadu 2016
v Praze

 

O konferenci

Konference se koná každoročně od roku 2003 v Praze a dnes je na světě jedinou pravidelnou mezinárodní konferencí týkající se otázek stavební a soudně-stavební expertízy. Za roky konání konference se této konference zúčastnili zástupci z více než 50 zemí, z nichž převážná část účastníků se pravidelně účastní.

 

14. mezinárodní konference bude zaměřena na nejlepší postupy realizace stavebních a soudně-stavebních znaleckých expertíz. Samostatně budou posuzovány různé formy účasti znalce jako arbitra v roli technického rozhodce při řešení sporů ve stavebnictví a rovněž otázky vytvoření Center pro řešení sporů na základě znaleckých procedur.

 

Konference se zúčastní experti z oblasti stavebnictví, vedoucí představitelé znaleckých organizací, advokáti, právníci, soudci,
mezinárodní arbitři a mediátoři, specialisté v oboru alternativních způsobů řešení sporů ve stavebnictví.

Hlavní  témata  konference

  1. Stavební expertíza a oceňovaní – nejlepší světové zkušenosti a standardy. Nové metody vypracování stavebních znaleckých posudků.

  2. Mezinárodní a národní standardy činnosti znalců. Stavební znalecké posudky – praxe, procedury a problémy. Odměna znalců.

  3. Úkoly znalců z hlediska určení objemu, ceny, kvality a termínu plnění projektových a stavebních prací.
    Znalecké zkoumání ve stavebnictví, včetně havárií.

  4. Znalecký posudek jako meritorní nástroj pro efektivní vyřešení sporů ve stavebnictví. Funkce znalce v různých procesech řešení sporů – jednání, mediace, arbitráž, soud. Nové možnosti pro znalce v rámci alternativních procedur řešení sporů (ADR). Znalec jako arbitr ve stavebních sporech.

  5. Legislativní regulace znalecké činnosti – stávající a budoucí. Mezinárodní a národní rejstříky soudních znalců, návrh na vytvoření jednotného mezinárodního rejstříku soudních znalců v EU.

  6. Profesní asociace stavebních a soudních znalců. Školení, zvýšení kvalifikace, certifikace a akreditace znalců a znaleckých organizaci.

Program Konference

24. listopadu 2016 (čtvrtek)

Zahájení konference, plenární zasedání, klíčové přednášky.

 

25 listopadu 2016 (pátek)

Symposium (udílení absolventského mezinárodního certifikátu), diskuze.

Po ukončení – raut.

 

26 listopadu 2016 (sobota)

Jednodenní autobusový výlet do Drážďan.

Jazyk konference a sympózia

anglický, český, ruský

Pozvánka

Program
Konference

Účastnické poplatky za účast
na akcích konference a sympózia

Účast na konferenci a sympóziu s vydáním certifikátu – 5400 Kč/os.

(neplatí pro členy KSZ ČR).

 

Cena obsahuje účast na akcích, oběd, doprovodné materiály.

 

Cena neobsahuje náklady na dopravu, pojištění, ubytování v hotelu,

transfery a doplňkové služby.

 

Jednodenní autobusový výlet do Drážďan – 2700 Kč/os.

 

O případné slevy žádejte Organizační výbor.

 

Vyplněný registrační formulář odešlete s Vaší funkční elektronickou adresou. Po doručení formuláře Vaši registraci obratem zpracujeme. Na Vaši elektronickou adresu obdržíte tzv. výzvu k úhradě (obsahuje všechna nezbytná data a údaje k provedení platby). Dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná. Případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřídíme na místě.

Storno podmínky: Odhlášení z účasti na konferenci a vrácení účastnického poplatku je možné pouze
do 01.11.2016. Po tomto datu nemůže být poplatek vrácen. Můžete však za sebe poslat náhradníka,
což nám prosím oznamte.

Registrační formulář

ОRGANIZÁTOŘI

Za podpory

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

Organizační a Vědecký výbor

Ing. Sergey Zakharov, CSc.

 

International Centre for Judicial
and ADR Expertise of the European Arbitration Chamber, CEO.

Co-Chairman of the Conference.

Ing. Jindřich
Kratěna, CSc.

 

EuroExpert, Member of Council.

Co-Chairman of the Conference.

Ing. Vladimir
Vacha

 

Czech Chamber of Judicial Experts, Chairman of the Board.

Co-Chairman of the Conference.

Ing. Sergey Dolzhnikov, MRICS

 

EXINCO GROUP, CEO.

Sergey
Fedorov

 

Russian Chamber
of construction expert witnesses, Managing Director.

Ing.
Lyubomir Gerdzhikov

 

Bulgarian Association
for expertise, financial-economic
and technical analyses «SEFITA»,

member of the Board.

Ing. Miloslav Ilavsky, Ph.D.

 

Slovak Chamber of Asset Valuers
and Experts, President.

Ing. Vladimír
Kulil, Ph.D.

 

VŠB
Technical University of Ostrava, Institute of property valuation, CEO.

Ing.
Juraj Nagy, Ph.D.

 

Institute of Economics and
Civil Engineering (Bratislava), Director.

Doc. Ing.
Tamara Narezhnaya,
CSc.

 

Moscow State University
of Civil Engineering.

Doc. Ing.
Milan Nič, Ph.D.

 

Slovak Chamber of Civil Engineers.

Ing.
Petr Ort, Ph.D.

 

College of Banking (Prague).

Gennady Pampukha

 

European Arbitration Chamber, President.

Ing. Sanja
Radovic, M.Sc.

 

President of the Institute
of Certified Valuers of Montenegro.

Eva
Seidlova

 

Czech Chamber of Judicial Experts

Assistant.

Sergey
Stepanov

 

ASN Expert Group, President.

Maarten Vermeulen, FRICS

 

RICS Regional Managing Director
for Europe, Russia and CIS.

Member of the RICS Board
in Europe.

Místo konání

Adresa:
Thákurova 1, Praha 6, České vysoké učení technické v Praze,
budova „Masarykova kolej“

 

Doprava:
Metro linka „A“, stanice „Dejvická“ (5 minut pěšky od metra)

Organizační výbor:

přihlášení A informace

 

ASN Experts & Consultans s.r.o.  (IČ 2648614800)

Na Okraji 335/42, Veleslavín, 162 00 Praha 6,
Czech Republic

+420 776 817 278

Dr.  Sergey Zakharov

+420 776 817 278

 

Zájemci o účast na konferenci z KSZ ČR
se mohou přihlásit v sekretariátu KSZ ČR

 

283 882 159

774 550 965

© 2008-2016 ASN Experts & Consultans. All rights reserved.