Dámy a pánové!

 

ASN Expert Group, Ruská komora stavebních expertů a Komora soudních znalců ČR,
za podpory Federace evropských znaleckých asociací EuroExpert zvou na

15. každoroční mezinárodní konferenci

STAVEBNICTVÍ a NEMOVITOSTI: EXPERTÍZA a OCEŇOVÁNÍ
a
МЕZINÁRODNÍ SYMPOZIUM

Softwarová řešení pro stavební experty

 

které se budou konat
30 listopadu – 01 prosince 2017
v Praze

 

O konferenci

Konference se koná každoročně od roku 2003 v Praze a dnes je na světě jedinou pravidelnou mezinárodní konferencí týkající se otázek stavební a soudně-stavební expertízy. Za roky konání konference se této konference zúčastnili zástupci z více než 50 zemí, z nichž převážná část účastníků se pravidelně účastní.

 

Hlavní témata 15. mezinárodní konference – Nové Výzvy pro Stavební Experty. Samostatně budou posuzována Softwarová řešení pro stavební experty využívající se při provádění stavebních expertíz a vyhotovení znaleckých posudků.

 

Konference se zúčastní experti z oblasti stavebnictví, vedoucí představitelé znaleckých organizací, advokáti, právníci, soudci,
mezinárodní arbitři a mediátoři, specialisté v oboru alternativních způsobů řešení sporů ve stavebnictví.

Hlavní  témata  konference

  1. Stavební expertíza a oceňovaní – nejlepší světové zkušenosti a standardy. Nové metody vypracování stavebních znaleckých posudků.

  2. Mezinárodní a národní standardy činnosti znalců. Stavební znalecké posudky – praxe, procedury a problémy. Odměna znalců.

  3. Úkoly znalců z hlediska určení objemu, ceny, kvality a termínu plnění projektových a stavebních prací.
    Znalecké zkoumání ve stavebnictví, včetně havárií.

  4. Znalecký posudek jako meritorní nástroj pro efektivní vyřešení sporů ve stavebnictví. Funkce znalce v různých procesech řešení sporů – jednání, mediace, arbitráž, soud. Nové možnosti pro znalce v rámci alternativních procedur řešení sporů (ADR). Znalec jako arbitr ve stavebních sporech.

  5. Legislativní regulace znalecké činnosti – stávající a budoucí. Mezinárodní a národní rejstříky soudních znalců, návrh na vytvoření jednotného mezinárodního rejstříku soudních znalců v EU.

  6. Profesní asociace stavebních a soudních znalců. Školení, zvýšení kvalifikace, certifikace a akreditace znalců a znaleckých organizaci.

Program Konference

30. listopadu 2017 (čtvrtek)

Zahájení konference, plenární zasedání, klíčové přednášky.

 

01 prosince 2017 (pátek)

Symposium (udílení absolventského mezinárodního certifikátu), diskuze.

Po ukončení – raut.

 

02 prosince 2017 (sobota)

Jednodenní autobusový výlet do Drážďan.

Jazyk konference a sympózia

anglický, český, ruský

Pozvánka

Program
Konference

Účastnické poplatky za účast
na akcích konference a sympózia

Účast na konferenci a sympóziu s vydáním certifikátu – 5400 Kč/os.

(neplatí pro členy KSZ ČR).

 

Cena obsahuje účast na akcích, oběd, doprovodné materiály.

 

Cena neobsahuje náklady na dopravu, pojištění, ubytování v hotelu,

transfery a doplňkové služby.

 

Jednodenní autobusový výlet do Drážďan – 2700 Kč/os.

 

O případné slevy žádejte Organizační výbor.

 

Vyplněný registrační formulář odešlete s Vaší funkční elektronickou adresou. Po doručení formuláře Vaši registraci obratem zpracujeme. Na Vaši elektronickou adresu obdržíte tzv. výzvu k úhradě (obsahuje všechna nezbytná data a údaje k provedení platby). Dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná. Případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřídíme na místě.

Storno podmínky: Odhlášení z účasti na konferenci a vrácení účastnického poplatku je možné pouze
do 01.11.2017. Po tomto datu nemůže být poplatek vrácen. Můžete však za sebe poslat náhradníka,
což nám prosím oznamte.

Registrační formulář

ОRGANIZÁTOŘI

Za podpory

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

Organizační a Vědecký výbor

Ing. Sergey Zakharov, CSc.

 

ASN Expert Group,
Senior Partner.

Spolupředseda Konference.

Ing. Jindřich
Kratěna, CSc.

 

Člen Rady EuroExpertu

Spolupředseda Konference.

Ing. Vladimír
Vácha

 

Předseda Komory

soudních znalců ČR

Spolupředseda Konference.

Ing.  Melita Bestvina,
mr.sc., REV

 

Chorvatská Asociace soudních znalců a odhadců

Prezident.

Béatrice Deshayes

 

Evropský Institut Expertízy
a Znalců (Francie),

Spolupředseda Výkonného Výboru.

Ing. Sergey Dolzhnikov, MRICS

 

EXINCO GROUP, CEO.

Sergey
Fedorov

 

Ruská komora stavebních expertů

Výkonný ředitel.

Ing.
Lyubomir Gerdzhikov

 

Bulharská Asociace expertizy,

finančně-ekonomických

a technických analýz «SEFITA»

Člen představenstva.

Ing. Miloslav Ilavsky, Ph.D.

 

Slovenská Komora Odhadců

Hodnoty Majetku a Znalců

Prezident.

Ing. Vladimír
Kulil, Ph.D.

 

VŠB-TU Ostrava,

Ústav oceňování majetku

při Ekonomické fakultě

Ředitel.

Vladimir Malakhov,
CSc., DBA

 

Národní asociace konzultačních inženýrů ve stavebnictví (NACEC), Výkonný ředitel.

Ing.
Juraj Nagy, Ph.D.

 

Ústav stavební ekonomiky, s.r.o. (Bratislava)

Ředitel.

Doc. Ing.
Tamara Narezhnaya,
CSc.

 

Moskevská státní stavební univerzita.

Doc. Ing.
Milan Nič, Ph.D.

 

Slovenska komora stavebních inženýrů.

Ing.
Petr Ort, Ph.D.

 

Bankovní institut vysoká škola (Praha-Brno).

Ing. Sanja
Radovic, M.Sc.

 

Ústav certifikovaných odhadců
Černé Hory

Prezident.

Mgr., Dr. Gerhard Schuster

 

Sustain Consulting GmbH, Ředitel

Rakousko.

Eva
Seidlova

 

Komora soudních znalců ČR

Assistant.

Sergey
Sokolov
, CSc.

 

Vedoucí ústavu nestatní expertizy,  Řídící Partner expertní společnosti CALEKS, státní expert Ministerstva kultury RF.

Sergey
Stepanov

 

ASN Expert Group, Prezident.

Dr.
Zsolt Turán

 

Komora soudních znalců Maďarska

Znalec v oboru stavebnictví.

Místo konání

Adresa:
Thákurova 1, Praha 6, České vysoké učení technické v Praze,
budova „Masarykova kolej“

 

Doprava:
Metro linka „A“, stanice „Dejvická“ (5 minut pěšky od metra)

Organizační výbor:

přihlášení A informace

 

ASN Experts & Consultans s.r.o.  (IČ 2648614800)

Na Okraji 335/42, Veleslavín, 162 00 Praha 6,
Czech Republic

+420 776 817 278

Dr.  Sergey Zakharov

+420 776 817 278

 

Zájemci o účast na konferenci z KSZ ČR
se mohou přihlásit v sekretariátu KSZ ČR

 

283 882 159

774 550 965

© 2008-2017 ASN Experts & Consultans. All rights reserved.